Vervoer

WA autoverzekering

Een WA autoverzekering (wettelijke aansprakelijkheid) is in Nederland verplicht. Als je met de auto schade aan een ander toebrengt, kan je daarvoor aansprakelijk zijn. Iedere autobezitter is verplicht om minimaal een WA-verzekering te hebben. Omdat de verzekering aan de auto gebonden is, is er ook dekking als je iemand anders in jouw auto laat rijden. Diegene moet natuurlijk wel een geldig rijbewijs hebben. Schade aan je eigen auto wordt niet vergoed via deze WA-verzekering.

WA + beperkt casco

Een autoverzekering met WA + beperkt casco geeft dekking voor de verplichte wettelijke aansprakelijkheid én een aantal gevallen van schade aan de eigen auto. Voor het laatste kun je denken aan schade door diefstal, brand of storm en aan ruitschade. Welke schades precies gedekt zijn, verschilt per verzekeraar. Meestal is er ook een eigen risico. In de polisvoorwaarden zijn deze zaken vastgelegd.

WA + volledig casco

WA + volledig casco is de meest uitgebreide autoverzekering. Deze verzekering wordt ook wel de All Risk-verzekering genoemd. Je bent dan bijvoorbeeld verzekerd voor schade aan je eigen auto door een botsing.

Wie zou je willen spreken?

Paul Kocken

Brantjes Verzekeringen

Adviseur MKB verzekeringen

Marjon Buur

Brantjes Verzekeringen

Commercieel medewerker

Miranda Zandstra

Brantjes Verzekeringen

Administratief medewerker